Redan år 1641 drevs det två sågverk vid Boen-forsen Tovdalselva, nära Kristiansand. I över 350 år har människorna i BOEN producerat timmer, och kvalitet har alltid varit den främsta drivkraften i arbetet.

Under århundraden har människorna bakom BOEN alltid tänkt framåt för att hitta de bästa lösningarna och göra de bästa produkterna. Även om tiderna har förändrats har en grundläggande princip förblivit central i BOENs kultur och historia: respekt för naturens resurser. Råvarorna har alltid varit och kommer alltid att förbli nyckeln till BOENs existens.

2013 gick BOEN och Schweiziska parkettillverkaren Bauwerk Parkett AG samman och bildade Bauwerk Boen Group. Kombinationen av två kompletterande företag, båda med väletablerade varumärken, har gjort koncernen till Europas ledande leverantörer inom premiumsegmentet, och den näst största aktören på parkettmarknaden.

 

 ”Erfarenhet och kunskap är grundläggande element i vår produktion, och med våra traditioner i botten gör vi BOEN till en del av din vardag. Vi har funnits här länge. Titta på vår historia så förstår du varför du kan lita på BOEN golv.”